Chính sách Quyền riêng tư

Chính sách Quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư (“Chính sách”) đề cập đến cách Travelner và các chi nhánh, đối tác và thương hiệu nhượng quyền (được gọi là “Travelner”,”công ty”, “chúng tôi” trong văn bản dưới đây) bảo vệ quyền riêng tư về Dữ liệu cá nhân của khách hàng. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật các Dữ liệu cá nhân, đồng thời thực hiện những biện pháp vật lý, điện tử và áp dụng các quy trình bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

Khi quý khách hàng (hoặc người được ủy quyền) đồng ý cung cấp Dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, quý khách đã đồng thời cho phép chúng tôi áp dụng những Điều khoản thuộc Chính sách về Quyền riêng tư này trong việc xử lý Dữ liệu cá nhân, cũng như cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng và cung cấp Dữ liệu cá nhân của quý khách theo quy định tại các điều khoản thuộc Chính sách. Nếu quý khách hàng không đồng ý với bất kỳ điểm nào của Chính sách, khách hàng có quyền từ chối cung cấp Dữ liệu cá nhân của mình. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến việc chúng tôi cung cấp các dịch vụ du lịch cho quý khách.

Trong Chính sách này, cụm từ “cung cấp thông tin” bao gồm việc chuyển tiếp, chia sẻ, gửi, và các hình thức chuyển giao thông tin khác nhằm đảm bảo quyền truy cập và tính khả dụng của các cá nhân hoặc tổ chức khác đối với các thông tin cá nhân mà quý khách hàng đã chia sẻ.

“Dữ liệu cá nhân” bao gồm:

“Dữ liệu cá nhân” là các thông tin liên quan được dùng để nhận dạng, định danh một cá thể, bao gồm bất kỳ sự thể hiện quan điểm nào về một cá nhân xác định hoặc bất kỳ ý kiến có chủ đích nào của cá nhân đó.

Thu thập Dữ liệu:

Travelner sẽ trực tiếp thu thập các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp khi có sự đồng ý của khách hàng. Thông thường, những thông tin cá nhân này được cung cấp khi khách hàng thực hiện giao dịch với chúng tôi một cách trực tiếp hoặc qua điện thoại, thư từ, fax, email hoặc website. Ngoài ra, khi khách hàng thực hiện hành vi đặt chỗ hoặc yêu cầu thêm thông tin về các dịch vụ và sản phẩm du lịch của Travelner, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng cung cấp một vài Dữ liệu cá nhân cơ bản. Dữ liệu cá nhân cũng sẽ được thu thập khi khách hàng tham gia các cuộc thi, hoặc đăng ký nhận thông tin khuyến mãi, thông tin quảng cáo, brochure hay khi khách hàng gửi yêu cầu nhận các thông tin khác từ chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ thu thập Dữ liệu cá nhân khi khách hàng thực hiện các khảo sát hoặc gửi các phản hồi về dịch vụ cho Travelner.

Trong một vài trường hợp, chúng tôi có thể phải thu thập thông tin của khách hàng từ một bên thứ ba. Điều này bao gồm cả trường hợp một cá nhân thay mặt khách hàng thực hiện giao dịch đặt chỗ (ví dụ đại diện đặt chỗ cho gia đình hoặc nhóm bạn). Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ mặc định rằng khách hàng đã đồng ý cho phép chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân theo các quy định tại điều khoản thuộc Chính sách này. Nếu khách hàng phát hiện Dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho Travelner bị sử dụng bởi cá nhân khác mà không có sự cho phép của quý khách, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay để có thể tiến hành những biện pháp xử lý kịp thời.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập:

Nhìn chung, thông tin chúng tôi thu thập là những thông tin cần thiết để tiến hành sắp xếp các dịch vụ du lịch cho khách hàng, dùng để đặt chỗ, cũng như thay mặt khách hàng đặt các dịch vụ du lịch liên quan khác. Ví dụ, chúng tôi thu thập các thông tin như tên, địa chỉ nhà, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, email, thông tin thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ (bao gồm loại thẻ, số thẻ, số bảo mật và ngày hết hạn), thông tin hộ chiếu, thông tin về chương trình khách bay thường xuyên, những yêu cầu đặc biệt về chế độ ăn và tình trạng sức khỏe (nếu có), và các thông tin khác liên quan đến chuyến đi hoặc được yêu cầu bởi bên cung cấp dịch vụ du lịch liên quan (như hãng hàng không, nơi lưu trú hoặc bên cung cấp tour). Trong trường hợp khách hàng liên hệ chúng tôi với những mục đích khác ngoài nhu cầu đặt sản phẩm hoặc dịch vụ du lịch, chúng tôi có quyền thu thập các thông tin cá nhân của quý khách hàng liên quan đến mục đích đó. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của khách hàng và dùng để liên hệ về một cuộc thi khách hàng đã tham gia (như trong trường hợp khách hàng là người thắng cuộc) hoặc để phản hồi về yêu cầu báo giá hoặc ý kiến phản hồi mà khách hàng đã gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ thu thập các thông tin cần thiết để phục vụ cho các mục đích kinh doanh của Travelner cũng như các bên liên quan, bao gồm các thông tin như một số chi tiết liên quan đến khả năng tài chính để thực hiện một số giao dịch, và một vài thông tin cá nhân khác mà khách hàng đồng ý cung cấp.

Trong một vài trường hợp, chúng tôi có thể thu thập các Dữ liệu cá nhân mang tính nhạy cảm của khách hàng. Thông tin nhạy cảm bao gồm một vài thông tin cá nhân như sắc tộc, tín ngưỡng, tiền án và tình trạng sức khỏe. Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin này khi có sự cho phép của khách hàng, với mục đích hợp lý và cần thiết, liên quan trực tiếp đến một hoặc nhiều tính năng hoặc hoạt động du lịch của khách hàng (ví dụ như sắp xếp chuyến đi cho khách hàng). Khi khách hàng cung cấp những thông tin cá nhân này cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý cho phép Travelner sử dụng những thông tin này cho các mục đích cần thiết đó. Ví dụ, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin về tình trạng sức khỏe của khách hàng để hoàn tất thủ tục đăng ký dịch vụ bảo hiểm du lịch.

Travelner là một đại lý cung cấp dịch vụ:

Travelner hoạt động như một đại lý đại diện khách hàng liên hệ và đặt các sản phẩm hoặc dịch vụ với các bên cung cấp dịch vụ du lịch. Điều này có nghĩa chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân của khách hàng cho các mục đích nội bộ của mình (ví dụ như đặt chỗ), cũng như của các bên cung cấp dịch vụ du lịch (ví dụ như để cung cấp dịch vụ khách hàng yêu cầu). Theo đó, khi khách hàng đồng ý với Chính sách về quyền riêng tư này, khách hàng cũng đồng thời cho phép chúng tôi và các bên cung cấp các dịch vụ du lịch liên quan thu thập và sử dụng các Dữ liệu cá nhân của mình. Ví dụ, khi khách hàng đặt một chuyến bay cùng Travelner, theo các điều khoản trong Chính sách, khách hàng đã đồng ý chia sẻ Dữ liệu cá nhân cho hãng hàng không để thực hiện yêu cầu đặt chuyến bay.

Chúng tôi là một đại lý đại diện cho hàng ngàn nhà cung cấp dịch vụ du lịch khác nhau. Vì vậy, chúng tôi không thể liệt kê chi tiết tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chúng tôi đại diện trong Chính sách này, cũng như không thể kiểm soát việc các nhà cung cấp đó xử lý thông tin cá nhân của khách hàng như thế nào. Nếu khách hàng cần biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin ở phần “Liên hệ”.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Khi khách hàng liên hệ Travelner để booking hoặc nhận báo giá dịch vụ du lịch, chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân của khách hàng để có thể đưa ra các gợi ý du lịch và hỗ trợ khách hàng đặt các sản phẩm, dịch vụ về du lịch và các dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, mục tiêu của việc thu thập dữ liệu có thể thay đổi tùy thuộc vào các tình huống cụ thể như đã nêu ở các điều khoản thuộc Chính sách.

Bằng việc cung cấp và cho phép chúng tôi sử dụng thông tin các nhân của mình, khách hàng đã đồng ý cho Travelner sử dụng và cung cấp Dữ liệu cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích ban đầu, và cho các mục đích liên quan hoặc phụ thuộc, cụ thể như sau:

 • Phát hiện sự sai lệch hoặc sơ sót;
 • Báo cáo và tuân thủ theo các quy định;
 • Phát triển, cải thiện và truyền thông các sản phẩm và dịch vụ và các tổ chức liên quan khác của chúng tôi;
 • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng, cập nhật các chương trình khuyến mãi và dịch vụ mà khách hàng quan tâm;
 • Mời khách hàng tham gia nghiên cứu thị trường, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng và tiếp nhận các phản hồi về dịch vụ Travelner đã cung cấp;
 • Tạo điều kiện cho khách hàng tham gia các chương trình khách hàng thân thiết;
 • Phân tích xu hướng bán hàng và các điểm đến du lịch;
 • Phục vụ các hoạt động marketing bao gồm nhưng không giới hạn như gửi thư, email, bản tin điện tử, tin nhắn và cuộc gọi;
 • Kế toán và quản trị nội bộ;
 • Và các mục đích khác được cho phép hoặc yêu cầu bởi luật pháp (ví dụ như ngăn chặn các nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn).

Chúng tôi chỉ gửi bản tin điện tử và các tài liệu quảng cáo khác đến khách hàng khi khách hàng yêu cầu. Khách hàng có thể hủy đăng ký nhận bản tin điện tử và các tài liệu quảng cáo khác theo hướng dẫn trong đường link trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi chỉ được phép lưu trữ Dữ liệu cá nhân của khách hàng trong thời hạn cần thiết để thực hiện yêu cầu ban đầu hoặc một số những mục đích liên quan khác của khách hàng. Chúng tôi có thể xóa Dữ liệu cá nhân của khách hàng sau một khoảng thời gian hợp lý. Nếu khách hàng ngưng sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong một khoảng thời gian nhất định, hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp lại các Dữ liệu cá nhân.

Phạm vi sử dụng thông tin:

Những thông tin của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng nội bộ cho các mục đích cung cấp dịch vụ du lịch theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, khi khách hàng cung cấp, hoặc cho phép chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của mình, khách hàng đã đồng ý chia sẻ thông tin của mình với một số người nhận ở nước ngoài theo mô tả sau đây. Khi chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài, khách hàng đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải đảm bảo họ tuân thủ các quy định về bảo mật, hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào với cách họ xử lý thông tin cá nhân của khách hàng. Nếu khách hàng có bất kỳ phản đối nào với việc thông tin cá nhân được chia sẻ cho người nhận ở nước ngoài, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, chúng tôi có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho các nhà cung cấp dịch vụ du lịch nước ngoài có liên quan. Ví dụ: khi khách hàng yêu cầu đặt chuyến du lịch với một nhà cung cấp dịch vụ du lịch nước ngoài, chúng tôi thường sẽ cần tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho nhà cung cấp đó để sắp xếp đặt chỗ. Trong hầu hết các trường hợp, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chuyển đến nơi các nhà cung cấp dịch vụ du lịch sẽ cung cấp dịch vụ hoặc đặt trụ sở kinh doanh của họ.

Chúng tôi có thể phải chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng đến các bên cung cấp dịch vụ du lịch và những dịch vụ liên quan khác ở nước ngoài. Nhìn chung, chúng tôi bảo đảm sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho những nhà cung cấp ở nước ngoài có liên quan đến việc hỗ trợ đặt vé du lịch của khách hàng và / hoặc để cho phép họ đại diện chúng tôi tiến hành thực hiện các dịch vụ hành chính và kỹ thuật.

Travelner hợp tác với nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác nhau trên toàn thế giới, vì vậy chúng tôi không thể liệt kê chi tiết trong Chính sách này tất cả các quốc gia khác nhau mà chúng tôi có thể gửi thông tin cá nhân của khách hàng. Tuy nhiên, nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào về việc thông tin cá nhân của mình sẽ được gửi ở đâu hoặc đến ai, vui lòng tham khảo phần “Phản hồi / Khiếu nại / Liên hệ” bên dưới.

Lưu giữ thông tin cá nhân của khách hàng:

Travelner sẽ tiếp tục lưu trữ Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng để có thể cung cấp các dịch vụ du lịch theo yêu cầu. Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ Dữ liệu cá nhân hoặc thực hiện các nỗ lực để xóa các phương tiện liên quan đến Dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng khi, i) mục đích thu thập Dữ liệu cá nhân không còn phù hợp với việc lưu giữ dữ liệu; và ii) luật hiện hành không yêu cầu lưu giữ dữ liệu và/hoặc không cần thiết cho mục đích kinh doanh.

Chia sẻ thông tin với các bên thứ ba:

Khách hàng đồng thời đồng ý cho phép thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập hoặc nhận được từ khách hàng được xử lý, chuyển giao trong các trường hợp sau:

 • - Cho các trường hợp được liệt kê ở phần “Mục đích sử dụng thông tin” thuộc Chính sách;
 • - Được cho phép hoặc yêu cầu bởi luật pháp;
 • - Cho bên thứ ba cung cấp các giải pháp IT hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng;
 • - Cho các tổ chức hoặc thương hiệu liên quan (bao gồm cả các công ty tại nước ngoài);
 • - Cho các nhà cung cấp dịch vụ du lịch như đơn vị bán các gói dịch vụ du lịch, người tổ chức tour, hãng hàng không, khách sạn, công ty cho thuê xe hơi và các nhà cung cấp dịch vụ khác cho mục đích thu thập thông tin hoặc cho mục đích liên quan (ví dụ: để tạo điều kiện và sắp xếp chuyến du lịch của khách hàng);
 • - Các ràng buộc pháp lý và bất kỳ yêu cầu hải quan/nhập cư hiện hành liên quan đến du lịch;
 • - Theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền;
 • - Khi chúng tôi nghi ngờ là đã có hoặc có thể có hành vi trái pháp luật mà thông tin cá nhân của khách hàng là một phần cần thiết cho việc điều tra và báo cáo, tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành, thực thi các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, và/hoặc bảo vệ thương hiệu, uy tín cũng như tài sản của chúng tôi.
 • - Các bên thứ ba liên quan đến việc nghiên cứu thị trường nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho khách hàng và cải thiện các dịch vụ sẵn có.

Các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng có thể thu thập thông tin cá nhân của khách hàng theo quy định về quyền riêng tư của họ cho mục đích nội bộ. Để biết thêm thông tin liên quan đến việc thu thập của các nhà cung cấp dịch vụ du lịch, hãy xem mục "Travelner là một đại lý cung cấp dịch vụ" bên trên.

Khi chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ du lịch đó có thể yêu cầu quyền truy cập và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng. Khi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho các nhà cung cấp dịch vụ du lịch, khách hàng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ phải đảm bảo họ tuân thủ các quy định hiện hành về quyền riêng tư, cũng như không chịu trách nhiệm về cách họ xử lý thông tin cá nhân của khách hàng.

Ngoài những trường hợp trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân của khách hàng mà không có sự đồng ý của khách hàng trừ khi chúng tôi có căn cứ để tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để giảm bớt hoặc ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn, hoặc hợp tác với các cơ quan chức năng thực hiện những biện pháp cần thiết (ví dụ: ngăn chặn, phát hiện, điều tra, truy tố hoặc trừng phạt tội phạm hình sự), việc cung cấp thông tin được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu hoặc chia sẻ được cho phép bởi luật hiện hành về quyền riêng tư.

Phản hồi, Khiếu nại và Liên hệ:

Nếu khách hàng có bất kỳ yêu cầu, góp ý hay khiếu nại gì về Chính sách hoặc cách chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ hoặc email cho chúng tôi qua địa chỉ [email protected]. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và phản hồi sớm nhất có thể.

Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Travelner đã cài đặt các quy trình bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc bị mất cắp hoặc bị sử dụng sai mục đích, cũng như ngăn chặn việc truy cập, sửa đổi, tiết lộ và can thiệp trái phép.

Travelner thường xuyên kiểm tra công nghệ bảo mật và mã hóa, luôn nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng một cách toàn diện, như cách chúng tôi bảo mật chính thông tin của mình.

Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Tùy thuộc vào những trường hợp ngoại lệ được nêu rõ trong các luật hiện hành về quyền riêng tư, khách hàng có thể truy cập vào những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu lại của khách hàng đó. Trong trường hợp thông tin cá nhân chúng tôi lưu giữ về khách hàng không chính xác, đầy đủ, hay được cập nhật kịp lúc, khách hàng có thể gửi yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân và chúng tôi sẽ phản hồi trong một thời gian hợp lý. Chúng tôi có quyền xác nhận danh tính của người yêu cầu quyền truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân trước khi thực hiện yêu cầu đó. Nếu chúng tôi từ chối quyền truy cập hoặc chỉnh sửa, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng lý do chính xác vì sao yêu cầu bị từ chối. Khách hàng phải cung cấp thông tin chính xác và đồng ý cập nhật những thông tin cá nhân bất cứ khi nào cần thiết. Trong trường hợp không có cập nhật nào mới, chúng tôi có thể mặc định rằng thông tin đã được gửi trước đó là thông tin chính xác. Nếu khách hàng muốn truy cập hoặc tìm cách chỉnh sửa bất kỳ thông tin cá nhân nào, vui lòng tham khảo “Phản hồi / Khiếu nại / Liên hệ” bên dưới.

Khách hàng phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác, cũng như đồng ý cập nhật thông tin khi cần. Khách hàng cũng đồng thời đồng ý rằng, trong trường hợp thông tin chưa được cập nhật kịp thời, chúng tôi có quyền cho rằng thông tin khách hàng đã gửi là chính xác.

Hủy đăng ký

Khi khách hàng không muốn tiếp tục nhận các bản tin điện thử hay các quảng cáo khác, hoặc không muốn tham gia vào các cuộc nghiên cứu thị trường hay nhận các hình thức liên lạc khác từ chúng tôi, vui lòng tham khảo phần “Phản hồi / Khiếu nại / Liên hệ” bên dưới

Công nghệ lưu trữ thông tin:

Cookies

Cookie là một file văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người dùng để lưu trữ thông tin. Chúng tôi có thể kết nối thông tin được lưu trữ trên cookies với bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào khách hàng gửi trong lúc truy cập website. Cookies lưu trữ thông tin về tất cả các khách truy cập vào website, như là tên khách truy cập, mật khẩu, tên người dùng, tùy chọn màn hình, các trang của trang web được khách truy cập xem và các quảng cáo được khách truy cập xem hoặc click vào. Tại Travelner, chúng tôi sử dụng cookies để nhận diện trình duyệt của khách truy cập, và theo dõi ẩn danh các lượt truy cập hoặc để nâng cao trải nghiệm của trang web.

Chúng tôi sử dụng cả Cookie phiên chạy ID và Cookie cố định. Cookie phiên chạy ID hết hạn khi khách hàng tắt trình duyệt, trong khi cookie cố định vẫn tiếp tục có hiệu lực trong ổ cứng của khách hàng sau một khoảng thời gian xác định.

Nếu khách hàng từ chối cookie, khách hàng vẫn có quyền truy cập vào trang web của chúng tôi, nhưng một vài tính năng sẽ bị hạn chế như quyền truy cập vào các cuộc thi hoặc các cuộc khảo sát.

Google Analytics

Khi khách hàng truy cập vào một số phần nhất định của website, Google Analytics, một trang web phân tích dịch vụ cung cấp bởi tập đoàn Google, sẽ đặt một số cookies trên trình duyệt máy tính của khách hàng. Thông tin được tạo ra bởi các cookies về việc sử dụng trang web sẽ được gửi đến Google. Thông tin này sau đó sẽ được sử dụng cho các báo cáo thống kê với mục đích đo lường và phân tích số lượt truy cập vào trang web, lượng thời gian trung bình khách hàng dành cho trang web và các trang đã xem. Chúng tôi sẽ không (và không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) sử dụng Google Analytics để theo dõi hoặc thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách truy cập vào trang web của chúng tôi.

Các trang liên kết

Website của Travelner có bao gồm đường dẫn đến trang của một vài bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Travelner không chịu trách nhiệm về quyền bảo mật và các nội dung trên các trang web đó. Vì các Chính sách bảo mật và Hoạt động của họ có thể khác với chúng tôi, khách hàng vui lòng đọc kỹ các Chính sách về quyền riêng tư của tất cả trang liên kết khi truy cập và sử dụng.

Thay đổi trong Chính sách của Travelner:

Chính sách về quyền riêng tư cần được điều chỉnh và cập nhật liên tục để phù hợp hơn với thị trường. Vì vậy, chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lí do gì. Trong trường hợp Chính sách về Quyền riêng tư được cập nhật, bản Chính sách mới sẽ được đăng tải trên trang web của Travelner.

Thông tin về các khoản giảm giá và tiết kiệm

Các khoản giảm giá và tiết kiệm hiển thị trên website Travelner được dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm việc tìm kiếm giá thấp nhất từ hơn 600 hãng hàng không. Mã khuyến mãi (nếu có) chỉ được áp dụng giảm vào Phí Dịch Vụ của chúng tôi đối với các yêu cầu đặt dịch vụ đủ điều kiện.

* Khoản tiết kiệm được so sánh với giá vé trung bình được tìm thấy trên Travelner trong tháng trước. Tất cả giá vé đều là vé khứ hồi. Giá vé đã bao gồm tất cả phụ phí xăng dầu, thuế & phí và phí dịch vụ của chúng tôi. Vé không được hoàn và không được chuyển nhượng, và không được phép đổi tên. Giá vé hiển thị chỉ đúng tại thời điểm thu thập và có thể thay đổi mà không được báo trước, phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm nhu cầu của thị trường. Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Thông thường, vé mua trước 21 ngày có thể có mức giá thấp nhất. Khuyến mãi có thể không áp dụng cho một số ngày, có thể phát sinh thêm phí khi quý khách du lịch vào các dịp lễ và cuối tuần. Các hạn chế khác có thể được áp dụng. Quý khách có thể tiết kiệm hơn bằng cách so sánh mức giá giữa nhiều hãng hàng không trên trang web của chúng tôi và chọn giá vé thấp nhất.

Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi
Cuộn lên trên