ಹಲೋ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು?

ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ರದ್ದತಿ

ನನ್ನ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು?

ನನ್ನ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು?

ನನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು?

ನನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು?

ನೀವು ಯಾವ ರದ್ದತಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ? ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸದೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು?

ನೀವು ಯಾವ ರದ್ದತಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ? ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸದೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು?

ನಾನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೂ/ರದ್ದು ಮಾಡಿದರೂ ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು?

ನಾನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೂ/ರದ್ದು ಮಾಡಿದರೂ ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು?

ಗುಂಪು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ತಂಗುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ರದ್ದತಿ ಷರತ್ತುಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆಯೇ?

ಗುಂಪು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ತಂಗುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ರದ್ದತಿ ಷರತ್ತುಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆಯೇ?

ನನ್ನ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಪಡೆಯಬಹುದು?

ನನ್ನ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಪಡೆಯಬಹುದು?

ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಹಕ್ಕುಗಳು

ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬಹು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ, ಕಡಿಮೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು 600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ. ತೋರಿಸಿರುವ ಪ್ರೋಮೋ ಕೋಡ್‌ಗಳು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ) ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕದ ಅರ್ಹ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಏರ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಸಹಾನುಭೂತಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಮಿಲಿಟರಿ, ವಿಯೋಗ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್-ಬುಕಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

* ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು Travelner ಕಂಡುಬಂದ ಸರಾಸರಿ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಳಿತಾಯ. ಎಲ್ಲಾ ದರಗಳು ರೌಂಡ್-ಟ್ರಿಪ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ. ದರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಇಂಧನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ದರಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಿಗೆ 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂಗಡ ಖರೀದಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬ್ಲ್ಯಾಕೌಟ್ ದಿನಾಂಕಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇತರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ.

ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ!
ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ!
ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ